THE MAN AND THE CIRCUMSTANCES

 

Francisco Bueno Capeáns and Belíssimo,

A.K.A. “true artists are pipe-smokers”, was born

in wherever the place in wherever the year.

 

He has studied this and that matters,

published some books and won various awards.

 

Right now he lives somewhere around and

since a more than prudential time he works

in what he actually  gets offered.

 

 

COMIC BOOKS

 

O máxico arrecendo.

Ed. Via Láctea, 1992.

 

Os escachapedras, written by Marilar Aleixandre.

Ed. Xerais, 2002-2003.

 

Parando a marea negra, written by Marilar Aleixandre.

Ed. Consello da Cultura Galega, 2003.

 

Sales coups sur Strombo, written by Pierre Veys.

Revista Lanfeust. Ed. Soleil, 2004.

 

Noble causes, written by Jay Faerber.

Ed. Image, 2004-2006.

El Patito Editorial, 2011.

 

Palmira e Marcial, odisea medioambiental, números 1 e 2.

Consellería de Medio Ambiente, 2007-2009.

 

O máxico arrecendo e outras historias.

El Patito Editorial, 2009.

 

Amor inmortal/Graveyard Shift, written by Jay Faerber. 

Revista Galimatías. El patito Editorial, 2009-2011.

 

Catálogo oneroso de beleza gratuíta.

Deputación da Coruña, 2014.

 

Graveyard Shift, written by Jay Faerber. 

Ed. image, 2014-2015.

Ed. Glénat, 2016.

 

 

CHILDREN'S BOOKS

 

Contos do paxaro azul, written by Helena Villar Janeiro.

Ed. Sotelo Blanco, 1994.

 

A lenda da cidade asolagada, written by Antón Castro.

Ed. Xerais, 1995.

 

Así viviu Paio Gómez Chariño, written by Xosé A. Neira Cruz.

Ed. Xerais, 1997.

 

O dado de lume, written by Milagros Oya.

Ed. Edebé-Rodeira, 1997.

 

Caramelos Martín Codax, written by Xosé A. Neira Cruz.

Ed. Xerais, 1998.

 

O neno perdido, written by Xelís de Toro.

Ed. Xerais, 1998.

 

O monstro da chuvia, written by Marilar Aleixandre.

Ed. Xunta de Galicia, 1998.

 

O laboratorio do doutor Nogueira, written by Agustín Fernández Paz.

Ed. Xerais, 1998.

 

Ith, written by Silvestre Gómez Xurxo.

Ed. Xerais, 2001.

 

Baldras o xigante en Vilapedra, written by Iolanda Eiras.

Ed. Xerais, 2009.

 

O Fío Vermello, written by An Alfaya.

Ed. Xerais, 2014.

 

Lots of school books between the years 1995 and 2000.